SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutý pro společnost MaAnBa s.r.o.

IČO : 268 50923, Luční 682/20  Karviná   Nové Město, 735 06

Každý uchazeč o zaměstnání, bere na vědomí ,  že firma    bude zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání a je si vědom, že poskytnutí údajů je potřebné v přijímacím ,  nebo náborovém procesu, nebude-li uchazeč úspěšný ,  souhlasí s tím, aby společnost výše uvedená    archivovala osobní údaje a to v rozsahu potřebném pro uzavření případné smlouvy  a to po dobu 3 let .

Tyto budou údaje zabezpečeny v souladu s GDPR.

Uchazeč poskytnutím osobních údajů, potřebných k uzavření smlouvy, či archivaci dává bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním, který může být kdykoliv písemně odvolán.

Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům, popř. opravě či  doplnění , taktéž zjištění, že je s osobním údaji nakládáno v souladu se zákonem a není tím narušena ochrana  osobního a soukromého života.

Dalším osobám nebudou údaje bez vědomí uchazeče zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje vyplývala ze zákona.

Dále může moje osobní údaje zpracovávat společnost

MaAnBa Plus s.r.o.

IČO: 01390431

Luční 682/20 , Karviná Nové Město 735 06